Chính sách bảo mật

Chúng tôi là ai

Tiền Trao Tay là website cho vay tiền cho những ai đang có nhu cầu về tài chính. Web chúng tôi hoạt động công khai và làm việc với tất cả các khách hàng trên toàn quốc.

Địa chỉ website : https://tientraotay.info

Bình luận

Trên trang web của chúng tôi có phép người dùng bình luận vào bài viết và các nội dung khác. Khi người dùng đã bình luận thì hệ thống web sẽ tự động thu thập nguồn tin đó và IP của người dùng. Chính vì vậy, người dùng không muốn điều này thì có thể không bình luận nữa.

Cookies

Bình thường người dùng muốn bình luận vào bài viết của chúng tôi trên website sẽ phải đăng nhập tên tài khoản hay Email.. Tuy nhiên khi có Cookies người dùng sẽ không phải làm điều này, Cookies sẽ tự động lưu các thông tin của người dùng, người dùng có thể tùy úy bình luận website

Cookies sẽ lưu thông tin của người dùng, người dùng muốn tắt đi chỉ cần tắt trình duyệt là được.

Nội dung nhúng từ website khác

Trên trang web của chúng tôi có liên kết với nhiều trang web khác bằng cách nhúng các nội dung như bài viết, hình ảnh… Khi mọi người truy cập vào đều rất an toàn, chính xác. Việc truy cập vào những trang web đây như truy cập vào trang web khác vậy.

Dữ liệu tồn tại bao lâu

Tất cả những bình luận của người dùng được web giữ lại vô thời hạn, trừ trường hợp web đã đóng lại. Bình luận của người dùng sẽ được hiển thị ngay lập tức mà không phải kiểm duyệt, dù bình luận có nội dung gì đi nữa.

Chia sẻ thông tin

Thông tin của trang website chúng tôi được lưu giữa nội bộ và được giữ kín hoàn toàn. Chính vì vậy người dùng hãy tin tưởng tuyệt đối về chúng tôi.

Những thông tin của người dùng sẽ được hệ thống trang web lưu giữ và không bao giờ tiết lộ cho bên thứ 3 mà chưa được sự cho phép của người dùng.

Cam kết an toàn

Chúng tôi cam kết oan toàn cho tất cả người dùng về bảo mệt thông tin cá nhân. Tất cả những thông tin về người dùng sẽ không bên thứ 3 biết được và khai thác những thông tin đó.